Felügyeleti szerv

 

A Magyar Posta Biztosító Zrt., a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank.

 

A Magyar Nemzeti Bank elérhetőségei:

 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: 1850 Budapest
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 (80) 203 776
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
www.mnb.hu

 

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A PBT elérhetőségei: e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu; telefon: +36 (80) 203 776; levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.: 172.

 

A Posta Biztosítót érintő felügyeleti határozatok itt érhetők el.